Kerk Open Armen

Filippenzen 4:13 “Ik kan dit alles door hem heen, die mij kracht geeft”.

De kerk is echt de motor die alle bedieningen van Brazos Abiertos aandrijft. Onze waarden, overtuiging en passie komen tot uitdrukking via de activiteiten die we aanbieden.

De gemeenschap bestaat uit jongeren, meestal tussen de 18 en 25 jaar oud. De meerderheid van de jongeren had zijn kinderen al op jonge leeftijd, velen van hen in de leeftijd van 13 tot 16 jaar. Veel van hen hebben beschadigde persoonlijkheden gevormd vanwege hun familie- en vriendenkring. ‘Mishandeling’, ‘disfunctionele huizen’ en ‘echtscheiding’ zijn woorden die vaker voorkomen dan ‘geluk’ en ‘plezier’. Duistere gebruiken die voortkomen uit de Andes-cultuur komen heel vaak voor onder hen, zelfs in de christenen. Dit geeft ons des te meer reden om hen te trainen en hen te leren wie God is en dat God onvoorwaardelijke liefde voor hen heeft. We proberen aan hen het plan te openbaren dat God voor hen heeft gepland door gebruik te maken van de belangrijke fundamenten die God ons heeft getoond:

– Zorg voor alles wat God ons heeft gegeven

– Van elkaar

– Spreek met liefde en respect

– De Bijbel is het Woord van God

– Ik kan het doen!!

Op zondagmiddag om vier uur hebben we onze familiedienst. Er is een zondagsschool voor de kinderen en daarna nemen we de tijd om ons elkaar als leden van Gods familie door Jezus Christus te ontmoeten. Tijdens de week zijn er Bijbel en voorbede training om hen te helpen een actief geloof in te prenten.

Over het algemeen hebben de meesten van hen niet veel sociale kansen. Een groot aantal van hen arriveerde daar in die gemeenschap omdat ze van hun huis werden afgewezen en dit heeft op zijn beurt een laag academisch en cultureel niveau gecreëerd bij de jongeren van de lokale gemeenschap. Bijna geen van hen heeft de lagere school afgemaakt en dit zorgt ervoor dat ze geen goede banen krijgen. Emotioneel gesproken hebben ze een laag zelfbeeld en bijna allemaal komen ze uit disfunctionele huizen waar ze mishandeld zijn.