Thuis school

De situatie in Peru rondom Covid 19 blijft zorgwekkend en daarom blijven de kinderen voorlopig thuis hun schoolwerk doen. Onze geweldige juffen doen er alles aan om de kinderen op niveau te houden, wat in sommige gevallen een grote uitdaging is, gezien er weinig steun vanuit de ouders is doordat deze moeten werken of doordat ze vrijwel niet geschoold zijn. De huisbezoeken worden op prijs gesteld en leveren heel wat mooie glimlachen op!