Basisschool

De vroege kindertijd is de belangrijkste fase in een mensenleven omdat men hier de eerste set vaardigheden leert, zowel cognitief als sociaal. Bovenal verwerven kinderen in deze fase principes en waarden die hen in de toekomst tot betere burgers maken.

De basisschool van Brazos Abiertos erkent deze behoeften en opent zijn deuren voor kinderen van 3 tot 8 jaar, met activiteiten die de opbouw van hun eigen leerproces en persoonlijke en sociale ontwikkeling stimuleren. Dit alles onder onze hoofdfocus, d.w.z. het Woord van God. Sinds 2018 zijn we ook met de onderbouw begonnen, die jaarlijks met een groep wordt uitgebreid. Dit jaar zijn we met groep 4 gestart. 

Wij geloven dat het Woord van God een wezenlijk gereedschap is dat helpt om de kinderen waarden en Bijbelse principes bij te brengen. Dat hen tot mensen maakt die God en hun naaste liefhebben, als een geweldige nalatenschap van de grote Meester Jezus.