Kerk Open Armen

Filippenzen 4:13 “Ik kan dit alles door hem heen, die mij kracht geeft”.

De kerk is echt de motor die alle bedieningen van Brazos Abiertos aandrijft. Onze waarden, overtuiging en passie komen tot uitdrukking via de activiteiten die we aanbieden.

De gemeenschap bestaat uit jongeren, meestal tussen de 18 en 25 jaar oud. De meerderheid van de jongeren had al een kind op jonge leeftijd, in de leeftijd van 13 tot 16 jaar. Ze hebben beschadigde persoonlijkheden gevormd vanwege hun disfunctionele familie- en vriendenkring. ‘Mishandeling’ en ‘echtscheiding’ zijn woorden die vaker voorkomen dan ‘geluk’ en ‘plezier’. Duistere gebruiken die voortkomen uit de Andes-cultuur komen heel vaak voor onder hen, zelfs onder de christenen. Dit geeft ons des te meer reden om hen te trainen en hen te leren wie God is en dat God onvoorwaardelijke liefde voor hen heeft. We proberen aan hen het plan te openbaren dat God voor hen heeft door gebruik te maken van belangrijke fundamenten die God ons heeft getoond:

– Zorg voor alles wat God ons heeft gegeven

– Zorg voor elkaar

– Spreek met liefde en respect

– De Bijbel is het Woord van God

– Ik kan het!!

Op zondagmiddag om vier uur hebben we onze familiedienst. Er is een zondagsschool voor de kinderen en daarna nemen we de tijd om ons elkaar als leden van Gods familie door Jezus Christus te ontmoeten. Tijdens de week zijn er Bijbel en voorbede training om hen te helpen een actief geloof in te prenten.

Velen van hen hebben niet veel sociale mogelijkheden. Ze arriveerden in de gemeenschap op zoek waren naar een beter leven. Een aantal van hen heeft de lagere en middelbare school niet afgemaakt en dit zorgt ervoor dat ze geen goede banen krijgen. Dit heeft op zijn beurt een laag academisch en cultureel niveau gecreëerd bij de jongeren van de lokale gemeenschap.  Emotioneel gesproken hebben ze een laag zelfbeeld.