Het project ‘La Cosecha ‘ (de oogst)

In de jungle van Peru zijn we een project gestart om cacao te laten groeien, als een manier om inkomsten te genereren voor onze zendingsorganisatie (ministry). In de jungle zien we veel armoede, zowel materieel als geestelijk. Regelmatig vliegt Jordi naar de jungle om toezicht te houden op het werk en om bijbeltraining te geven aan het team.

De kerken in de omgeving zijn erg geïsoleerd en slechts zelden gaan de pastors naar de stad om training te krijgen. We geven hen training en bieden hen preken aan om in hun eigen kerken te gebruiken. Vanwege het gebrek aan bibliotheken brengen we bijbels, bijbels studiemateriaal en zondagsschoolmaterialen die in hun kerken kunnen worden gebruikt.

De openbare scholen zijn erg klein en geïsoleerd en er is een groot tekort aan christelijk onderwijs. We bieden een interactief christelijk programma met spellen, liedjes en een verhaal. Het is een hele ervaring om te ontdekken dat iedereen, jong en oud, het Woord als een spons opzuigt.