5 km wedstrijd

Meer dan 750 mensen hebben hardgelopen dit weekend, Onder hen sommige van onze werkers, tieners en vrouwen. Peru generoso was de organisator van dit grote event. Door deze 5 km wedstrijd is er geld opgehaald voor Brazos Abiertos en een andere stichting dat werkt met kinderen.  

Promotie 2016

25 studenten van Brazos Abiertos hadden hun promotie viering. Na 3 jaar van studeren op onze pre school, zijn ze klaar om naar de lagere school te gaan.  

Workshop de 5 talen van de liefde

In de maand november hebben we een workshop gegeven over de 5 talen van de liefde van gary Chapman. Het is ongelooflijk hoeveel stellen leiden onder verschillende zaken in hun huwelijk. Communicatie problemen en ook hoe de liefdestank vol te houden, is voor veel stellen reden om te stoppen en te scheiden. Het was wonderlijk…