Uitjes

De schoolkinderen genoten van de uitjes. Bewonderen van de door God geschapen natuur en ontmoeting met dieren zoals apen, kamelen, enz. Andere kinderen konden iets leren over de zee en haar rijkdommen en de vervuiling veroorzaakt door de mens en elektriciteit. Andere kinderen ontmoetten de pauw en de lama, zagen en voerden de geiten, genoten van leuke spelletjes en een treinritje. De uitjes waren erg leuk.